Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tehin pursiseura säilyttää jäsen- ja venerekisterinsätiedot huolellisesti. Seura ja Sysmän tilipalvelut Ky käyttävät rekisteritietoja vain seuran toimintaan liittyviin asioihin. Näitä ovat esimerkiksi avaimiin, laiturien venepaikkojen, telakointipaikkojen ja jäsenmaksujen suorittaminen.

Jäsen- ja venerekisteriin merkitään yhdistyslain vaatimat tiedot ja muita yhteydenpitoon ja seuran toimintaan tarvittavia tietoja kuten nimi, osoite, kotipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kausikohtaiset maksutiedot. Jäsen- ja venerekiserin tietoja voivat käsitellä vain ne seuran toimihenkilöt ja Sysmä tilipalvelut Ky:n henkilöt, jotka ovat siihen oikeutettuja.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat yhdistykselle henkilön jäsenhakemuksessa hänen itsestään antamat tiedot tai huoltajan lapsesta antamat jäsenhakemustiedot sekä jäsen- ja muiden kausimaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat.

Seura kerää katsastus- ja kilpailutoimintaan liittyvään rekisteriin veneen tietoja. Esimerkiksi tyyppi, valmistusvuosi, nimi, rekisterinumero ja omistaja ovat tällaisia.Tämän rekisterin tietolähteinä ovat veneiden katsastuspöytäkirjat. Näitä rekisteritietoja pääsevät näkemään ja käsittelemään vain siihen oikeutetut henkilöt. Jäsen- ja rekisteritiedot luovutetaan Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV)-liitolle, jonka jäsen seura on. Jokainen seuran jäsen on samalla myös SPV:n jäsen ja jäsenhakemuksella haetaan myös SPV:n jäsenyyttä. Yhdistyksen hallitus voi luovuttaa rekisteritietoja veneilyyn liittyviin tutkimustarkoituksiin. Seuran sihteeri tai Sysmän tilipalvelut Ky voivat luovuttaa tietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle tämän pyytäessä itseään koskevia tietoja Tehin Pursiseuralta. Rekisterin tietoja ei muutoin luovuteta säännöllisesti minnekään Tehin Pursiseuran toimesta, mutta SPV voi luovuttaa tietoja oman selosteensa mukaisesti.

Seura julkaisee jäsenlehdessään alusrekisterin katsastetuista veneistään. Tähän julkaisuun kerätään tiedot katsastuspöytäkirjoista: aluksen nimi, alustyyppi, rekisterinumero, purjenumero sekä veneen edelliset vuosi- ja peruskatsastusvuodet. Veneen tiedot välitetään seuran toimesta myös SPV:n venerekisteriin.

Seuran jäsen- ja alusrekisterin tarkempi seloste: https://spv.fi/wp-content/uploads/2018/03/Seloste-henkil%C3%B6tietojen-k%C3%A4sittelytoimista-SPV_Suuli.pdf