Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tehin pursiseura säilyttää jäsen- ja venerekisterinsätiedot huolellisesti eikä luovuta niitä kolmannelle osapuolelle. Seura ja Sysmän tilipalvelut Ky käyttävät rekisteritietoja vain seuran toimintaan liittyviin asioihin. Näitä ovat esimerkiksi avaimiin, laiturien venepaikkojen, telakointipaikkojen ja jäsenmaksujen suorittaminen.

Jäsen- ja venerekisteriin merkitään yhdistyslain vaatimat tiedot ja muita yhteydenpitoon ja seuran toimintaan tarvittavia tietoja kuten nimi, osoite, kotipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kausikohtaiset maksutiedot. Jäsen- ja venerekiserin tietoja voivat käsitellä vain ne seuran toimihenkilöt ja Sysmä tilipalvelut Ky:n henkilöt, jotka ovat siihen oikeutettuja.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat yhdistykselle henkilön jäsenhakemuksessa hänen itsestään antamat tiedot tai huoltajan lapsesta antamat jäsenhakemustiedot sekä jäsen- ja muiden kausimaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat.

Seura kerää katsastustoimintaan liittyvään rekisteriin veneen tietoja. Esimerkiksi tyyppi, valmistusvuosi, nimi, rekisterinumero ja omistaja ovat tällaisia.Tämän rekisterin tietolähteinä ovat veneiden katsastuspöytäkirjat. Näitä rekisteritietoja pääsevät näkemään ja käsittelemään vain siihen oikeutetut henkilöt. Jäsen- ja rekisteritietoja luovutetaan Suomen Purjehdus ja Veneilyliitolle, jonka jäsen seura on. Yhdistyksen hallitus voi luovuttaa rekisteritietoja veneilyyn liittyviin tutkimustarkoituksiin. Seuran sihteeri tai Sysmän tilipalvelut Ky voivat luovuttaa tietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle tämän pyytäessä itseään koskevia tietoja Tehin Pursiseuralta. Rekisterin tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään.

Seura julkaisee jäsenlehdessään alusrekisterin katsastetuista veneistään. Tähän julkaisuun kerätään tiedot katsastuspöytäkirjoista: aluksen nimi, alustyyppi, rekisterinumero, purjenumero sekä veneen edelliset vuosi- ja peruskatsastusvuodet. Veneen tiedot välitetään seuran toimesta myös SPV:n venerekisteriin.