Laituripaikat ja telakointi

Ilolan laiturit

Ilolan laiturit Sysmän Suopellossa ovat seuran jäsenten käytettävissä. Laituripaikkoja on tarjolla eri kokoisille veneille. Tiedustele niiden varaustilanteesta laiturivastaavilta. Laituripaikkojen hinnasto.

Suopellon talvisäilytyslanssi

TePS:iläisten veneiden talvisäilytys siirtyy syksystä 2016 alkaen Suopellon uuden sataman viereiselle sepelöidylle kentälle. Veneiden sijoittelu toteutetaan siten että massiiviset veneet sijoittuvat lähimmäksi nostolaituria ja että purjeveneiden mastot eivät haittaa käytäväliikennettä. 
HUOM! Mitään kalustoa ei saa tuoda lanssille sopimatta lanssivastaavan kanssa.

Veneiden yhteislasku ja -nosto

Veneiden lasku-/nostojärjestyksen (yhteisnostossa/-laskussa) määrittelee lanssivastaava, lähtökohtana on välttää veneiden ylinostot. Muutostarpeista järjestykseen on aina keskusteltava etukäteen ja saatava lupa lanssivastaavalta. Samoin jos veneen lasku/nosto tapahtuu muulloin kuin yhteislaskun/-noston yhteydessä.

Alueen käyttöön liittyvät ohjeet ja säännöt

1. Alueen venesäilytyspaikat ovat tarkoitetut ainoastaan veneiden talvisäilytykseen, ei ympärivuotiseen säilytykseen. Veneet saavat olla säilytyksessä syyskuun ensimmäisestä viikonlopusta kesäkuun ensimmäiseen viikonloppuun.
2. Veneet tulee sijoittaa leveyssuunnassa sovitun ruudun keskelle ja pituussuunnassa siten, ettei mikään sen osa estä tai haittaa siirtoliikennettä ruotujen välissä. Venepukeissa ja trailereissa on oltava selkeästi näkyvillä veneen omistajan yhteystiedot.
3. Veneen tulee olla vastuuvakuutettu.
4. Veneitä kunnostettaessa jokainen huolehtii, ettei maahan joudu hionta- eikä maalausjätteitä. Veneen omistaja huolehtii ja on itse vastuussa vuokraamansa venesäilytyspaikan siisteydestä.
5. Veneiden talvisäilytysalueella ei tehdä hiekkapuhallusta eikä ruiskumaalausta.
6. Alueella on tulitöiden ja avotulen tekeminen kielletty!
7. Syys- ja kevätkunnostustöiden jälkeen, viimeistään 2 viikkoa yleisen noston ja laskun jälkeen, jokaisen säilytyspaikan vuokraajan tulee huolehtia tuomansa irtaimen poisviennistä (pukki traileri saa jäädä lanssille).
8. Veneen alla mahdollisesti säilytettävien tikkaiden tulee olla lukittuna.
9. Alueen sähkö- ja vesiliitännät ovat tarkoitetut ainoastaan veneiden kunnostukseen (käsityökalut, akun lataus, jne., ei esim. venelämmitykseen).
10. Kaikista talvisäilytykseen liittyvistä asioista ja muutoksista tulee aina etukäteen sopia lanssivastaavan kanssa.
11. Kulloinkin säädetty veneen talvisäilytysmaksu erääntyy alkavan säilytyskauden lokakuun loppuun mennessä.
12. Tehin Pursiseura ry ei vastaa veneille aiheutuneista vahingoista, eikä alueella ole vartiointia.

Tehin Pursiseura ry, hallitus