Merkkihenkilöt

Kunniakommodori Pentti Pesari

Pesari Pentti
perustajajäsen
varakommodori 1982-86
kommodori 1987-2002
kunniakommodori 2002

Tehin Pursiseuran kunniakommodoroksi nimitettiin vuoden 2002 alusta lukien seuran pitkäaikainen kommodori Pentti Pesari hänen vetäydyttyä pyynnöstään kommodorin tehtävistä.Pentti oli mukana TePS:n toiminnassa alusta alkaen. Ensimmäisessä hallituksessa hän hoiti varakommodorin tehtäviä, joka vaihe kesti vuodet 1982 – 86. Ensimmäisenä kommodorina toimi perustajajäsen Eero Mäkelä, jonka ehdotuksesta Pentti valittiin seuran kommodoriksi vuoden 1987 alusta lukien.Seuran toiminnan alkuvuosina joutuivat hallitus ja sen johdossa kommodori ja varakommodori hankkimaan ja luomaan paljon uutta. Päijätsalon purjehdus käynnistettiin 1983 ja sille hankittiin muistomitali, jota edelleenkin käytetään. TePS:lle hankittiin oma lippu vuonna 1983, ja sen juhlallinen naulaaminen tapahtui Suopellon NS-talolla 21.7.1984. Päijänteen 100-vuotisjuhlapurjehdus järjestettiin 12.7.1986, yleisöohjelmana mm. armeijan järjestämä syöksyveneiden rannan valtausesitys. Viimeksi mainitun Pentti oli saanut hoidetuksi hyvillä suhteillaan.Pitkäaikaisena projektina seuralle saatiin hankittua oma tukikohta Hietasaareen 1990- luvun alussa. Uuden sauna/tuparakennuksen vihkiäisiä vietettiin Pentin johdolla 14.6.1997.

Päijännepurjehdukseen Pentti on osallistunut poikineen ja sittemmin heidän lapsineen säännöllisesti vuodesta 1982 alkaen. Hän on ollut vahvasti mukana Päijänteen pursiseurojen yhteistyössä ja Päijännepurjehduksen järjestelyissä. Päijännepurjehduksen täyttäessä 30 vuotta Pentti oli tapahtuman kunniaksi tehdyn juhlakirjan toimituskunnan puheenjohtajana.

Aktiivisesta mukana olostaan ja toiminnastaan purjehduksen hyväksi kommodori Pentti Pesari on saanut Suomen Purjehtijaliitto ry:n ansiomitalin, joka ojennettiin hänelle Päijännepurjehduksen 30- vuotisjuhlien iltatilaisuudessa Säynätsalossa heinäkuun 19. pnä 2002.